Besiktning av fallskyddsutrustning- en livräddare

Arbetsplatsolyckor är något som dagligen inträffar runt om i landet, och tyvärr leder detta till både långa och besvärliga sjukskrivningar och i vissa fall även döden, detta är givetvis otroligt tragiskt och något som man både bör och kan undvika i största möjliga mån för att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla medarbetare och de som vistas på platsen. Därför är besiktning fallskyddsutrustning något som ska genomföras med regelbundenhet för att man ska kunna garantera att alla som arbetar och befinner sig på höga höjder tryggt kan räkna med att de säkerhetsåtgärder som finns till för att minimera skaderisken alltid är intakt och kommer att ta emot och skydda precis som det ska.

Så för att man ska kunna ha kontinuerliga kontroller på sin fallskyddsutrustning krävs det att man på plats har en ansvarig som ser till att det genomförs besiktning av utrustningen med jämna mellanrum så att det inte behöva ske några olyckor som hade kunnat undvikas genom enkla åtgärder och kontroller. 

Anlita proffs för besiktningen

En besiktning av fallskyddsutrustning måste göras av någon som är utbildad inom fallskydd och dess säkerhet, därför är det perfekt att man kan anlita Byggsäkerhet Toppnock AB för att boka in utbildningar för att kompetensutveckla den personal ni redan har anlitat på företaget. Genom att investera i kunskap och säkerhet ökar ni inte bara tryggheten utan trivsel på bolaget och på ett smidigt och smart sätt skapar ni en bättre arbetsmiljö då ni anlitar Byggsäkerhet för att utbilda er personal inom besiktning av fallskyddsutrustning. På deras hemsida kan ni läsa mer om exakta kursinnehållet och vad det kommer att ge just er, se när nästa kurstillfälle är och boka in er för att ta del av en av Sveriges bästa säkerhetsutbildningar och även komma i kontakt med företaget om ni skulle ha några specifika frågor eller önskemål inför er kommande utbildning.